Outsourcing


Outsourcing


SB Overheidsadvies en Detachering biedt u de mogelijkheid uw taken betreffende Kwaliteit BRP uit te besteden aan SB Overheidsadvies en Detachering.

De voordelen van uitbesteding voor uw organisatie zijn aanmerkelijk:

- Waarborging van continuïteit.
   Onze vakspecialisten garanderen de continuïteit van de Kwaliteit van uw BRP op uw
   afdeling.
- Verbetering van uw Kwaliteit BRP.
   Door permanente en intensieve bestandsoptimalisatie- en controle verbeteren wij uw
   Kwaliteit BRP.
- Uitvoering van alle werkzaamheden van de afdeling.

   Naast reguliere werkzaamheden ook behandeling bezwaar/beroep, voorbereiding controle        K
waliteit en Zelfevaluatie.
- Kostenbesparing op personeel. Een erg belangrijk onderdeel voor veel gemeenten is de 
   besparing op de personeelskosten. In overleg met u bieden wij bijvoorbeeld een BRP-
   specialist voor 8 uur en niet voor 36 uur per week. Uiteraard na controle van uw BRP-
   bestanden. Want op deze wijze kan dan de specialist wekelijks de 'vinger aan de pols'
   houden. Eventueel worden deze Kwaliteitswerkzaamheden uitgevoerd op basis van
   'coaching on the job'.

Heeft u interesse?
Voor nadere informatie of een gesprek kunt u contact opnemen met Jan Smeets, adviseur van SB Overheidsadvies en Detachering. Kantoor: 06-57334755.